Verbindende communicatie

Een communicatiemethode maar ook een levenshouding

 

Wat is verbindende communicatie?
Verbindende communicatie is een communicatie model wat is ontwikkeld door Marshall Rosenberg. De Engelse term is ‘non violent communication'(NVC). In het Nederlands wordt vaak de term ‘geweldloze communicatie’ gebruikt. Deze term roept vaak verwarring op bij mensen. Het is niet direct duidelijk wat de intentie is. Vandaar dat ik en vele anderen de term ‘verbindende communicatie’ gebruiken. Het is een methode waarbij de intentie is de ander werkelijk te willen horen. Aanwezig te zijn bij wat er in jou en de ander leeft en dit vervolgens te uiten.

Hoe werkt verbindende communicatie?
In het contact tussen mensen is er vaak sprake van verwijten, oordelen, eisen die gesteld worden. Of we ons daar nu bewust van zijn of niet. Al deze dingen kunnen ervoor zorgen dat we uit contact gaan. Letterlijk; door weg te lopen of figuurlijk; door ons af te sluiten voor de ander.

Het vier stappen model wat ontwikkeld is door Marshall Rosenberg kan je helpen om weer in verbinding te komen, met jezelf en de ander. De stappen zijn:
1)       waarneming (objectief)
2)       gevoel
3)       nodig hebben (hier gaat het om behoeften die universeel zijn)
4)       Het uiten van een verzoek

Marshall Rosenberg bedacht 2 dieren om zijn ideeën duidelijk over te kunnen brengen. De giraffe en de jakhals.

 

 

De giraffe luistert naar de ander, leeft zich in, in behoeften en gevoelens. Is met liefdevolle aandacht aanwezig bij wat er speelt en communiceert vanuit mededogen.
Er is sprake van
 verbinding tussen 2 personen, wanneer de giraffe aanwezig is.

 

 

De jakhals staat voor communiceren vanuit oordelen, verwijten, komt tevoorschijn als zijn behoefte niet vervuld is.
Hij zondert zich af wanneer iets niet gaat zoals hij zou willen en is dwingend naar anderen. De jakhals laat zich vaak horen als hij bang of boos is. 


Mogelijke valkuilen
Een grote valkuil is de giraf zien als ‘goed’ en de jakhals als ‘slecht’. Het is waardevol om je te beseffen dat elk mens soms vanuit de jakhals, en soms vanuit de giraf reageert. De jakhals geeft ons veel inzicht over onvervulde behoeften bij jezelf of de ander. Hij biedt ons ruimte voor groei en het creeren (of herstellen) van verbinding.

Een andere valkuil is om verbindende communicatie als ‘truc’ te gebruiken. Ik uit mijn behoeften en nu moet die ander daarin meewerken. Zo werkt het niet, want die ander heeft ook behoeften (of andere strategieen om zijn/haar behoefte in te vullen). Als je werkelijk jezelf wilt verbinden met de ander, openstaat om de ander echt te horen, dan is er ruimte voor een verbinding van mens tot mens. En dan blijft het niet bij een mentaal proces, maar kan het veel inzicht geven in jouw en de ander zijn gevoelsproces, wat de verbinding alleen maar dieper maakt.

Meer info
Er zijn veel interessante boeken van Marshall Rosenberg, Justine Mol e.a. die je theoretische inzicht in verbindend communiceren kunnen vergroten. Verbindend commnuniceren is vooral oefenen in de praktijk.
Naast workshops en opleidingen die je kunt volgen kun je ook oefenen door deel te nemen aan een ‘oefengroep’ (er zijn verspreid over Nederland verschillende oefengroepen actief). Op facebook kan je lid worden van de groep ‘geweldloze communicatie’.